Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w WarszawieKontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza

Beata Rusin

Warszawa 01-681
ul. Raduńska 6A

tel. (22)864 38 61 fax. 864 38 79
email: sekretariat@komornik-zoliborz.pl


Skontaktuj się z nami: telefonicznie:(22) 864 38 61, (22) 697 00 61, 798-931-502
mailowo: 
sekretariat@komornik-zoliborz.pl


W SPRAWIE WPŁAT PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:
KONTAKT@KOMORNIK-ZOLIBORZ.PL
W KORESPONDENCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMER SPRAWY ORAZ NUMER TELEFONU.