Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w WarszawieWłaściwość

Art. 8. 1. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5

Art. 8.5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

uwaga!
Do egzekucji z nieruchomości na terenie dzielnic Żoliborz i Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, gmin Łomianki oraz Izabelin, właściwi są wyłącznie Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza.

Spis ulic dzielnicy:


Skontaktuj się z nami: telefonicznie:
22 697-00-61, 506-143-444, 798 931 502
mailowo: 
sekretariat@komornik-zoliborz.pl


W SPRAWIE WPŁAT PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:
KONTAKT@KOMORNIK-ZOLIBORZ.PL
W KORESPONDENCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMER SPRAWY ORAZ NUMER TELEFONU.