Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie


Komornik Sądowy
Akta w sprawie egzekucyjnej
Wnioski Egzekucyjne
Koszty postępowania egzekucyjnego

Komornik Sądowy Beata Rusin

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW ZOSTAJĄ ODWOŁANE DO 30 kwietnia 2020 R.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY KOMORNIKA:
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 43 1240 6074 1111 0010 4704 2981.

WSZELKIE PISMA NALEZY SKŁADAĆ ZA POMOCĄ PUBLICZNEGO OPERATORA POCZTOWEGO.

W PRZYPADKU SPRAW NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY:
22 697-00-61, 506-143-444, 798 931 502

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, tj. Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Witamy na stronie
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Beaty Rusin

Znajdą tutaj Państwo podstawowe informacje o kancelarii komornika, informacje o właściwości terytorialnej komornika, wzory wniosków egzekucyjnych oraz obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Beata Rusin działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, tj. dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.

Na terenie dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki komornik ma wyłączność egzekucji z:

  • nieruchomości gruntowych i lokalowych
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • użytkowania wieczystego

Skontaktuj się z nami: telefonicznie:
22 697-00-61, 506-143-444, 798 931 502
mailowo: 
sekretariat@komornik-zoliborz.pl


W SPRAWIE WPŁAT PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:
KONTAKT@KOMORNIK-ZOLIBORZ.PL
W KORESPONDENCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMER SPRAWY ORAZ NUMER TELEFONU.