Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w WarszawieWłaściwość

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, tj. Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

uwaga!
Do egzekucji z nieruchomości na terenie dzielnic Żoliborz i Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, gmin Łomianki oraz Izabelin, właściwi są wyłącznie Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza.

Spis ulic dzielnicy:


Skontaktuj się z nami: telefonicznie:
22 697-00-61, 506-143-444, 798 931 502
mailowo: 
[email protected]


W SPRAWIE WPŁAT PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:
[email protected]
W KORESPONDENCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMER SPRAWY ORAZ NUMER TELEFONU.